2867
2868
2869

مشاوره مدیریت پروژه

خدمات هیربدان در زمینه مدیریت پروژه، شامل تمام مراحل مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت می شود. تیم پروژه توسط مدیر پروژه هدایت شده و شامل مهندسان، متخصصان و کارمندانی از رشته­های مختلف است که خود را متعهد به پیشبُرد پروژه مطابق با برنامۀ از پیش تعیین شده از نظر زمان‌بندی، هزینه، کیفیت و ایمنی می­دانند.

هر واحد صنعتی، اعم از نیروگاه، پالایشگاه و …، یک سیستم پیچیده و در عین حال یکپارچه­ است که اجزاء و کارکردهای مختلفی را شامل می­شود. ضروری است همه آنها از نظر بهره‌وری اقتصادی، قابلیت اطمینان، ایمنی، عملکرد و ملاحظات زیست‌محیطی، واجد شرایط لازم باشند. تیم مدیریت پروژه هیربدان، به منظور دستیابی به چنین الزاماتی، با استفاده از تجربیات ارزشمند و نیروی انسانی توانمند خود و همچنین روش­های گسترده تأمین تجهیزات در سطح استانداردهای جهانی، در تلاش است تا خواسته های مشتری را به بهترین وجه ممکن، تأمین نماید.