2866
2865
2864

مهندسی و ساخت

شرکت هیربدان از بدو تاسیس تاکنون پروژه‌های مختلفی را به صورت کلید در دست، تحت دشوارترین شرایط اقلیمی و با به‌کارگیری بیش از صدها پرسنل ستادي و عملياتي با موفقیت در داخل و خارج از کشور اجرا کرده است.

سیاست راهبردی هیربدان، کاهش تعداد پیمانکاران فرعی بخش­های اصلی پروژه است، امری که باعث می شود علاوه بر پیش بینی هر گونه تأخیر در انجام پروژه، انعطاف پذیری سازمان را در برابر تغییرات افزایش داده واین شرکت را قادر نماید تا با انجام تغییرات لازم در زمان‌بندی پروژه، اتمام پروژه را در موعد مقرر تضمین نمايد.