2852
2853
2854

توسعه و سرمایه گذاری

هیربدان تجربیات ارزشمند خود را از طریق مطالعه، بررسی و ارتباط موثر با مراکز تحقیق و توسعه تکنولوژی در ایران و دیگر کشورها و سرمایه‌گذاری در فرصت‌های توسعه اي موجود د ، به دست آورده است. این شرکت در کارنامه خود همواره مایل بوده است که توانمندی­های خود را جهت خلق آینده­ای بهتر، در اختیار دیگران قرار دهد.

همچنین هیربدان از فرصت­های جدیدی که همسو با اهداف سرمایه­گذاری شرکت باشد نیز استقبال کرده و در صورت توجیه پذیری فنی و اقتصادی، در حوزه انرژی سرمایه گذاری می نماید.