ارسال رزومه

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, doc, docx, pdf.