smelt-and-acid-complex-of-songun-copper-industry-02-770x414.jpg

شرح پروژه

مجموعه کارخانجات، شامل واحد ذوب مس با ظرفیت ۲۰۰،۰۰۰ تن متریک مس آندی در سال، واحداکسیژن متناسب با نیاز کارخانه ذوب و کاخانه اسید سولفوریک با ظرفیت ۷۵۰،۰۰۰ تن متریک در سال به ازای ۳۲۴ روز در سال.

شرح کوتاه درباره محل اجرای پروژه:

محل اجرای پروژه جنب معادن در حال بهره برداری مس سونگون می باشد.

محدوده کاری:

۱- مدیریت عقد قرارداد و نظارت بر فعالیت های مهندسی شرکت Outotech فنلاند برای طراحی پایه واحد ذوب مس.
۲- مدیریت عقد قرارداد و نظارت بر فعالیت های اجرائی شرکت مهد امید آرین به عنوان پیمانکار داخلی بخش های اصلی پروژه.
۳- مدیریت عقد قرارداد و نظارت بر فعالیت های اجرائی شرکت کران دریا به عنوان پیمانکار داخلی بخش های اداری، جاده ها و راههای دسترسی مجتمع پروژه.
۴- عقد قرارداد با شرکت های ۲R جهت انجام آزمایشات بتون در طول فعالیتهای ساختمانی و جهاد تحقیقات صنعت جهت انجام آزمایشات آسفالت و زیرسازی های جاده ها.
۵- مدیریت عقد قرارداد با سازندگان داخلی سازه های فلزی پروژه و نظارت بر ساخت سازه ها و تست های مربوطه.
۶- رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران

ماهیت پروژه:

پروژه ماهیت صنعتی داشت و در زمینه استحصال مس آندی از کنسانتره حاصل از معدن به روش Flash Smelting Technology، استحصال اکسیژن از هوا، و تولید اسید سولفوریک از گوگرد موجود در کنسانتره به عنوان تولید جنبی بود.

اهداف پروژه:

توسعه منطقه از طریق کار بر روی محصول خروجی از معدن و واحد کنسانتر و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال.
متاسفانه مطالعات امکان پذیری و نیز زیست محیطی در خصوص پروژه توسط کارفرما بصورت کامل انجام نشده بود. به همین دلیل با توجه به کاهش جهانی قیمت مس، اجرای پروژه غیر اقتصادی ارزیابی گردید. بعلاوه پیگیری و اعتراض سازمان محیط زیست نیز مزید بر علت شد و شرکت ملی صنایع مس ایران ناگزیر از توقف پروژه در نیمه راه گردید.

بخشهای مختلف پروژه:

۱- کارخانه ذوب مس به روش (FSF) direct to blister (DB) Smelting Furnace Flash از کنسانتر مس خروجی از معدن مس سونگون با غلظت ۲۴ الی ۲۸ درصد به ظرفیت ۲۰۰،۰۰۰ تن مس آندی در سال.
۲- تولید اسید سولفوریک از گوگرد موجود در کنسانتره.
۳- تولید اکسیژن به میزان مورد نیاز مجموعه.