main-aux-cooling-systems-of-neka-power-plant-01.jpg

شرح پروژه

احداث بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي نكا به ظرفيت نامي ۱۶۰ مگاوات و بويلر بازيافت و سيستم خنك كن ONCE THROUGH با استفاده از آب دريادر سال ۸۲ آغاز و در سال ۸۶ به بهره برداری رسید. شرکت هیربدان به عنوان پیمانکار EPCC واحد سیستم خنک کننده معرفی و کار با موفقیت به انجام رسید.

شرح کوتاه درباره محل اجرای پروژه:

نیروگاه نکا یکی از مهمترین سرمایه های ملی و از بزرگترین نیروگاه های کشور است. این نیروگاه متشکل از دو بخش مستقل بخاری و سیکل ترکیبی بوده که در ساحل دریای خزر و در ۲۵ کیلومتری شمال شهرستان نکا قرار دارد.

محدوده کاری:

۱- سیستم خنک کننده اصلی
۲- سیستم خنک کننده کمکی
۳- پمپ های آب خنک کن
۴- فیلتراسیون آب دریا
۵- سیستم کلرزنی به روش الکترولیز آب دریا

ماهیت پروژه:

پس از احداث نیروگاه گازی نکا و سپس تبدیل آن به سیکل ترکیبی نیاز به سیستم خنک کن جهت بازیافت آب مصرفی بویلرها ایجاد گردید.
سیستم خنک کننده یکی از بخش های اصلی نیروگاه های سیکل ترکیبی می باشد که وظیفه تقطیر بخار خارج شده از توربین را جهت برگشت مجدد به بویلر (جهت کاهش هزینه های تولید و مصرف آب مقطر) عهده دار است. به دلیل نزدیکی محل نیروگاه به دریا، در این پروژه از سیستم خنک کن ONCE THROUGH استفاده شده است.

اهداف پروژه:

۱- تامین آب خنک کن جهت استفاده در کندانسورهای اصلی و کمکی نیروگاه
۲- احداث واحد کلرزنی و تزریق کلر جهت گندزدایی آب دریا و جلوگیری از آلودگی بیولوژیکی کندانسورها

بخشهای مختلف پروژه:

در پروژه نيروگاه نكا ، دو پمپ هر يك به ظرفيت ۱۹۰۰۰ متر مكعب در ساعت ، آب دريا را بعنوان سيال سرد وارد كندانسورهاي اصلي خنك كن مدار توربين بخار مينمايند. اين دو كندانسور هر يك با سطوح حرارتي ۹۰۰۰ متر مربع، بصورت موازي نصب شده اند.
آب دريا، با فشار ۱/۷ بار نسبي ( خروجي از دو پمپ اصلي ) بصورت موازي وارد تيوبهاي اين كندانسورها شده و بعد از گذر از دو پاس كندانسورها و با فشار خروجي ۰/۸ بار ، مجدداً به دريا بر گشت داده ميشوند.
بر روي هر كندانسور جهت هواگيري ، سه انشعاب ۲ اينچي بر روي واتر باكس ورودي ، انتهاي پاس اول و واتر باكس خروجي تعبيه شده است. ۶ انشعاب خطوط هواگيري مذكور به سيستم خلا وصل شده اند، زيرا بدليل سرعت بالاي عبور جريان در خطوط اصلي آب ورودي و خروجي از تيوبها ، با باز نمود ن شيرهاي پروانه اي نصب شده بر روي ۶ انشعاب خطوط هواگيري، خلا نسبي در اين خطوط ايجاد مي شود ، لذا بمنظور هواگيري واتر باكس هاي كندانسورهاي اصلي خنك كن ، بايستي خلا بيشتري براي مكش و خروج هواي به تله افتاده در كندانسورها اعمال نمود.
براي تامين خلا مورد نياز سيستم هواگيري از پمپ خلا واتر رينگ با سيكل بسته آب گردشي ( آب دمين) استفاده شده است.
سیستم کلرزنی آب دریا بر پایه روش الکترولیز و به منظور جلوگیری از آلودگی بیولوژیکی و رشد جلبک در سیستم کولینگ و به خصوص کندانسورها در نظر گرفته شده است. در این سیستم هیپوکلریت سدیم با استفاده از آب دریا تولید و به آب خنک کن تزریق می گردد. با عبور آب دریا از الکترولایزر و قرار گرفتن در معرض جریان برق DC ، نمک موجود در آب دریا تبدیل به هیپوکلریت شدیم و هیدروژن می گردد.
هیپوکلریت سدیم در مخازنی ذخیره و مورد استفاده قرار می گیرد.