Indirect-Fired-Crude-Oil-Preheater.jpg
35225.jpg
Plate-Heat-Exchangers-2-Hirbodan-company-768x1024-768x1024.jpg
Indirect-Fired-Crude-Oil-Preheater-1-768x1024-768x1024.jpg

شرح پروژه

پروژه طراحی و خرید کوره های غیر مستقیم واحدهای بهره برداری اهواز، توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در قالب یک قرارداد طراحی و خرید (EP) در سال ۱۳۸۶ به شرکت هیربدان ابلاغ گردید.

محدوده کاری پروژه

• طراحی و خرید پنج عدد مبدل صفحه ای جهت واحد نمکزدایی اهواز ۱، ۲، ۳ و ۴
• طراحی و خرید پنج عدد پیش گرمکن غیر مستقیم جهت واحد نمکزدایی بنگستان ۱، ۲ و ۳
• طراحی و خرید سیزده عدد پیش گرمکن غیر مستقیم و مبدل صفحه ای جهت واحدهای نمکزدایی بی بی حکیمه، پازنان ۱ و ۲، آسماری ۱~۶ و رگ سفید ۲

 

کارفرما و محل اجرای پروژه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

طراحی و خرید پیش گرمکن های چندین ایستگاه نمکزدایی در نزدیکی اهواز توسط شرکت هیربدان انجام گردید.

ماهیت و اهداف پروژه

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با هدف ایجاد بهبود کارآرایی سیستم فرآورش و افزایش کیفیت نفت نمکی در واحدهای نمکزدایی مناطقی که در فصل سرما دچار مشکل می شوند پروژه طراحی تفضیلی، خرید و نصب پیش گرمکن  و مبدل های حرارتی در واحدهای نمکزدایی را به شرکت هیربدان واگذار کرد.

جزئیات پروژه

  • پنج عدد مبدل صفحه ای هرکدام با توان ۴۱۰۰ کیلو وات برای واحدهای نمکزدایی ۱، ۲، ۳ و ۴ همراه با پکیج های تزریق مورد نیاز.
  • پنج عدد پیش گرمکن غیر مستقیم هر کدام با توان ۱۱/۵ مگا بی تی یو بر ساعت و ظرفیت طراحی ۵۵,۰۰۰ بشکه در روز برای واحدهای نمکزدایی بنگستان ۱، ۲و ۳.
  • دو عدد پیش گرمکن غیر مستقیم و مبدل صفحه ای هرکدام با توان ۱۱ مگا بی تی یو بر ساعت و ظرفیت طراحی ۳۰,۲۵۰ بشکه در روز برای واحد نمکزدایی بی بی حکیمه.
  • دو عدد پیش گرمکن غیر مستقیم و مبدل صفحه ای هرکدام با توان ۱۵ مگا بی تی یو بر ساعت و ظرفیت طراحی ۵۵,۰۰۰ بشکه در روز برای واحدهای نمکزدایی پازنان ۱ و ۲.
  • شش عدد پیش گرمکن غیر مستقیم و مبدل حرارتی هر کدام با توان ۱۵ مگا بی تی یو بر ساعت و ظرفیت طراحی ۵۵,۰۰۰ بشکه در روز برای واحدهای نمکزدایی مارون-آسماری ۱~۶.
  • یک عدد پیش گرمکن غیر مستقیم و مبدل حرارتی هرکدام با توان ۱۵ مگا بی تی یو بر ساعت و ظرفیت طراحی ۵۵,۰۰۰ بشکه در روز برای واحد نمکزدایی رگ سفید

لینک‌های مرتبط پروژه

دیدگاهتان را بنویسید

بازبینی

*