خط انتقال برق دومداره ۱۳۲/۳۳ کیلو ولت مجتمع پتروشیمی مبین به فازهای ۶ ،۷ و ۸ پارس جنوبی

پروژه خط انتقال برق 132/33 کیلوولت دو مداره از مجتمع پتروشیمی مبین (MPC) به فازهای  6 ، 7 و 8 پارس جنوبی در شهر عسلویه توسط شرکت مهندسین صنایع نفت…
اطلاعات بیشتر

خط انتقال برق ۱۳۲/۳۳ کیلو ولت مجتمع پتروشیمی مبین به فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی

پروژه خط انتقال برق ۱۳۲/۳۳ کیلوولت دومداره از مجتمع پتروشیمی مبین (MPC) به فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی  واقع در شهر عسلویه استان بوشهر توسط شرکت مهندسی صنایع نفت…
اطلاعات بیشتر