خدمات مشاوره، نظارت عالیه و کارگاهی طرح احداث واحدهای کیفی¬سازی فرآورده های نفتی شرکت پالایش نفت شیراز

    نام کامل پروژه خدمات مشاوره، نظارت عالیه و کارگاهی طرح احداث واحدهای کیفی¬سازی فرآورده های نفتی شرکت پالایش نفت شیراز شرح کوتاه پروژه  شرکت پالایش نفت شیراز(SORC) به¬منظور…
اطلاعات بیشتر