مجتمع پتروشیمی سیمره (طرح تولید محصولات پتروشیمی زنجیره ارزش اکسید اتیلن)

  نام کامل پروژه احداث مجتمع پتروشیمی سیمره به منظور تولید اتوکسیلات و بوتیل گلایکول اتر از خوراک اتیلن شرح کوتاه پروژه در این پروژه، خوراک اتیلن از خط لوله…
اطلاعات بیشتر