بهداشت، ایمنی و محیط زیست

مقدمه

تجارب جهانی نشان داده است که با پیشرفت تکنولوژی در جوامع، سلامتی، ایمنی و محیط زیست انسان در معرض خطرات فراوانی است؛ و لازم است که برای ادامه حیات بشر، حفظ این سه مقوله بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

همچنین رعایت و حفظ HSE یکی از اصول توسعه پایدار کشورها می‌باشد؛ هدف نهایی هر یک از این سه موضوع، حفظ سلامت و زندگی انسان است و در نظر گرفتن توام این سه موضوع منجر به بهره‌وری بیشتر می‌شود.

یک سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست، زمانی می‌تواند موفق باشد که رویکرد پیشگیرانه در مورد حوادث و بیماری‌های شغلی و خسارت‌های زیست‌محیطی داشته باشد؛ از اینرو شرکت‌های فعال در زمینه «نفت و گاز» لازم است که به امور HSE توجه ویژه‌ای داشته باشند.

از اینرو هیربدان متعهد است که:

  1. بهداشت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست از اولویت های بسیار بالا در کلیه فعالیت های این شرکت باشد. این مهم با بهره برداری از سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی که با قوانین این صنعت همخوانی دارند، امکان پذیر گشته است.
  2. هیربدان با ارائه تعلیمات خاص در ارتباط با بهداشت و ایمنی به همکاران خود و تأکید بر مزایای استفاده از این سیستم و گزارشات مختلف از سوانح و حوادث قریب الوقوع و بررسی دلایل سوانح و باتوجه به تجربیات آموخته شده در ارتباط با به حداقل رساندن حوادث، بهداشت و ایمنی را تبدیل به جزئی از زندگی کارمندان قرار داده است.

پیام مدیرعامل

دنیای صنعتی امروز، گذر از راه توسعه و پیشرفت بدون توجه به الزامات صیانت از دارایی انسانی و جلب رضایت کارکنان امکان پذیر نخواهد بود.

شرکت هیربدان با ۱۶ سال تجربه در فعالیت‌های مدیریت صنعتی و بر اساس باوری که به الزامات سیستم مدیریت HSE و تاثیر آن در بهبود عملکرد سازمان دارد، مصمم گردید ضمن حرکت در مسیر موفقیت و پیشرفت، ارتقای سطح سلامت، ایمنی و رفاه کارکنان و تاکید بیشتر بر حفظ محیط زیست را در صدر اهداف شرکت قرار دهد.

لذا با برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد و استقرار سیستم IMS در سطح سازمان، نظارت دقیق بر عملکرد HSE پیمانکاران پروژهها و در نهایت توفیق در اخذ گواهینامه «تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران» از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، توانست تعهد خود را به مقوله بهداشت، ایمنی و محیط زیست بیش از پیش نشان دهد.

ابراهیم منظری توکلی
مدیرعامل