بهداشت، ایمنی و محیط زیست

مقدمه

تجارب جهانی نشان داده است که با پیشرفت تکنولوژی در جوامع، سلامتی، ایمنی و محیط زیست انسان در معرض خطرات فراوانی است؛ و لازم است که برای ادامه حیات بشر، حفظ این سه مقوله بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

همچنین رعایت و حفظ HSE یکی از اصول توسعه پایدار کشورها می‌باشد؛ هدف نهایی هر یک از این سه موضوع، حفظ سلامت و زندگی انسان است و در نظر گرفتن توام این سه موضوع منجر به بهره‌وری بیشتر می‌شود.

یک سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست، زمانی می‌تواند موفق باشد که رویکرد پیشگیرانه در مورد حوادث و بیماری‌های شغلی و خسارت‌های زیست‌محیطی داشته باشد؛ از اینرو شرکت‌های فعال در زمینه «نفت و گاز» لازم است که به امور HSE توجه ویژه‌ای داشته باشند.

از اینرو هیربدان متعهد است که:

  1. بهداشت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست از اولویت های بسیار بالا در کلیه فعالیت های این شرکت باشد. این مهم با بهره برداری از سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی که با قوانین این صنعت همخوانی دارند، امکان پذیر گشته است.
  2. هیربدان با ارائه تعلیمات خاص در ارتباط با بهداشت و ایمنی به همکاران خود و تأکید بر مزایای استفاده از این سیستم و گزارشات مختلف از سوانح و حوادث قریب الوقوع و بررسی دلایل سوانح و باتوجه به تجربیات آموخته شده در ارتباط با به حداقل رساندن حوادث، بهداشت و ایمنی را تبدیل به جزئی از زندگی کارمندان قرار داده است.