خط مشی شرکت

شرکت هیربدان تلاش نموده است تا با بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه مناسب و مبتنی بر استانداردهای مدیریتی، رویکردی تفصیلی در بهبود مداوم محیط سازمانی، اهداف و فرآیندهای بکار گرفته شده داشته باشد.

از آنجائیکه شرکت هیربدان به عنوان پیمانکار عمومی در زمینه اجرای پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی مطرح می باشد، دامنه کاربرد استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه به صورت ذیل تعریف گردیده است:

  • کلیه مراحل و فعالیت‌های اجرایی پروژه شامل سیویل، مکانیکال، برق، ابزار دقیق، …… و نیز کلیه فعالیت‌های پشتیبانی نظیر تدارکات، آموزش و …
  • کلیه امور جاری و اختیارات و مسئولیت‌های مربوطه
  • فعالیت‌های موثر بر کیفیت
  • شناسایی، ارزیابی و کنترل آن دسته از جنبه‌های زیست محیطی که شرکت می‌تواند تحت کنترل داشته باشد.
  • شناسایی، ارزیابی و کنترل بر خطرات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OH & S) به منظور حذف یا کاهش خطرات، برای کارکنان و سایر طرف‌های ذینفع که ممکن است در معرض مخاطرات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ناشی از فعالیت‌های شرکت قرار بگیرند.
  • استقرار، برقرار نگه داشتن و بهبود مداوم سیستم‌های مدیریت بکار گرفته شده در سیستم مدیریت یکپارچه شرکت
  • حصول اطمینان از انطباق با استانداردهای مرجع، از طریق انجام خود ارزیابی (ممیز داخلی) و یا درخواست تأیید انطباق سیستم، توسط ذینفعان سازمان (مانند کارفرمایان و مشتریان)، طرف‌های برون سازمانی و درخواست صدور گواهینامه‌های مربوطه توسط یک سازمان بیرونی