با تلاش شبانه روزی همکاران هیربدان، بن‌دا ساختمان و بن دا فرآور ، بزرگترین واحد توربین گازی کشور در نیروگاه پاسارگاد قشم علیرغم تمامی اتفاقات غیرمنتظره، در ساعت ۵:۵۷ دقیقه صبح ۹ام اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با موفقیت به شبکه برق سراسری کشور سنکرون گردید.

این پروژه در مدت زمان ۱۸ ماه و بیست و چهار روز به بهره‌برداری رسید. این زمان در مقایسه با واحدهای مشابه که در مدت ۲۶، ۲۸، ۳۴ و ۵۷ ماه به سنکرون رسیده اند، در نوع خود در کشور یک رکورد محسوب می شود .