تزریق گاز خط لوله صادراتی عراق در گستره کوهدشت-چارمله و دزفول-کوهدشت

بخشی از خط انتقال ششم گاز سراسری در محدوده گستره کوهدشت-چارمله از کیلومتر صفر تا ۱۳۱ در مورخ ۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۹ صبح تزریق گاز گردید و تا فردا کل گستره دزفول-کوهدشت به طول ۱۶۴ کیلومتر نیز گازدار خواهد شد.

بدین ترتیب ۵۰۰ کیلومتر از ۵۹۰ کیلومتر خط لوله موضوع پروژه انتقال گاز صادراتی (بخشی از خط لوله ششم سراسری) تا کنون گازدار شده است.

اخبار مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

بازبینی

*